• آيا خانم مي تواند به دليل عدم توانايي شوهر از پرداخت نفقه طلاق بگيرد؟
  • سلام بعداز 15 سال زندگي مشترك و داشتن دو فرزند خانم بنده تقاضاي طلاق كردند همچنين براي طلاق از نپرداختن نفقه استفاده كردند در حاليكه من در حد توانم نفقه ايشان را مي دهم. آيا ممكن است به علت پايين بودن حقوق ماهيانه من دادگاه با درخواست طلاق ايشان موافقت كند؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخير. مطابق ماده 1129 قانون مدني در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه در نتيجه اگر توانايي پرداخت نفقه را نداشته باشيد نيز زوجه مي تواند دادخواست طلاق را پيش ببرد.

-->