• حق حبس و نفقه
  • خانمی 32 ساله هستم وبراساس نظرکارشناس دارم از حق حبس در خصوص مهریه استفاده می کنم. آیا در این مدت نفقه به من تعلق می گیرد یا خیر؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر.طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود لذا نفقه به قوت خود باقی است.

1400/07/01

سلام و وقت بخیر. با توجه به آنکه استفاده از حق حبس تا زمان تمکین به اختیار خودتان و یا پرداخت کامل مهریه از جانب زوج، یک حق قانونی برای شما می باشد، بنابراین منافاتی با پرداخت نفقه ندارد و مستحق آن خواهید بود. موفق باشید

-->