• انحصاروراثت
  • لطفا دادخواست به روز درخواست حصر وراثت را اعلام بفرمایید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست گرامي دادخواست انحصار وراثت مي تواند از ناحيه هر ذينفع و به طرفيت همه ورثه مي بايست انجام گيرد و در شوراي حل اختلاف انجام ميشود در صورت تمايل جهت تنظيم دادخواست ضمن پرداخت هزينه انجام ميشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

با سلام با پوزش از اینکه فاکتور اشتباها صادر شده و تصحیح میگردد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->