• اثر گذشت در تعقیب جرایم
  • سلام . سوال من این است که چرا با گذشت شاکی در یک سری جرایم، تعقیب متهم یا مرتکب متوقف می‌شود، اما در یکسری دیگر از جرایم این گونه نیست ؟
1400/07/01

سلام و احترام

جرایم در یک تقسیم بندی به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می‌شوند. یکی از فواید تقسیم بندی مذکور این است که بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است که: تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او تعقیب موقوف می‌شود. اما در جرایم غیر قابل گذشت صرفاً با شکایت شاکی شروع نمی‌شود بلکه شاکی نیز می‌تواند اعلام جرم کرده و شکایت را شروع نماید، اما بعد از شکایت اگر گذشت کند، این جرایم به دلیل جنبه عمومی جرم موقوف نمی‌شوند و گذشت تنها باعث سقوط جنبه خصوصی آن جرایم می‌شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

 

-->