• رسیدگی به دعوای حقوقی به تبع امر کیفری
  • سلام. رسیدگی به دعوای حقوقی به تبع امر کیفری به چه معناست ؟
1400/07/01

سلام و احترام

دادگاه‌ها به طور کلی به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود، دادگاه حقوقی فقط می‌تواند به دعاوی حقوقی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی کند اما در مواد 14 تا 20 قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار استثنایی وارد کرده و به دادگاه کیفری این اجازه را داده که اگر ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم باشد در صورت تقاضای مدعی خصوصی دادگاه کیفری به دعوای ضرر و زیان نیز رسیدگی کند. در اصلاح حقوقی به این امر رسیدگی به دعوای حقوقی به تبع امر کیفری گفته می‌شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->