• اتهام تخریب عمدی خودرو
  • با سلام. یکی از همسایه‌ها با اتهام "تخریب عمدی" مدعی شده است که بنده هنگام پارک خودروی خود به خودرو ایشان برخورد مختصری داشته‌ام. تنها ادله ایشان یک شاهد مرد است که ظاهرا از دوستانش میباشد و میگوید آنها از طبقه پنجم شاهد این اتفاق و عمدی بودن آن، بوده‌اند. در شورای حل اختلاف سازش صورت نگرفت و به اصرار ایشان پرونده به دادسرا ارجاع شد. و در هفته آینده جلسه مواجهه حضوری در دادسرا معین شده است. 1- آیا معمولا در دادسرا، تصادفات رانندگی مشابه مورد مذکور، مصداق "تخریب عمدی" محسوب میشوند؟ 2- با توجه به جرم "تخریب عمدی" که نیاز به دو شاهد دارد، آیا با فقط یک شاهد احتمال قرار جلب دادرسی وجود دارد؟ احتمال محکومیت چطور؟ 3- در صورت محکومیت چه مجازاتی دارد؟ 4- با توجه به ادعای خسارت مختصر، آیا اعلام آمادگی برای جبران خسارت، برای بازپرس دادسرا یا برای دادگاه، به معنی پذیرش اتهام است؟ 5- در صورت پذیرش تصادف، چگونه غیرعمدی بودن را میتوان اثبات کرد؟ با تشکر
1400/07/01

سلام و احترام

برای این که جرم تخریب صورت پذیرد باید عمدی بودن عمل شما را اثبات کنند و به این طریقی که فرمودید به نظر می‌رسد قابل اثبات نباشد یا اثبات آن سخت باشد. شما کلاً منکر عمدی بودن شوید و عمل را صرفاً یک تصادف ساده‌ی رانندگی عنوان کنید. در هر صورت برای ارائه مشاوره دقیق تر نیاز به اطلاعات بیشتری وجود دارد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->