• فروش مال مباح پیش از تملک آن
  • سلام وقت بخیر. آیا فروش مال مباحی که هنوز از جانب شخصی به صورت کامل تملّک نشده است، صحیح و قانونی است ؟
1400/07/01

سلام و احترام

فروش مال مباح، پیش از تملک آن معتبر میست مگر این که فروش، معلّق بر تملک آن از سوی فروشنده شده باشد و مبیع نیز قابلیت تملک را داشته باشد؛ در این صورت عقد بیع واقع شده صحیح بوده و تأثیر آن منوط به وقوع معلق علیه است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->