• بستن چک
  • باسلام بنده یه مشکلی برام پیش امده که میخواستم ببینم راه حلش چیه؟ بنده 5ساله که تودفتربیمه کارمیکنم که یکی ازاین روزا یه همکارام بهم گفت بیاضامنم شو.ماهم ضامن دوتاپرونده های وام ایشان شدیم وبرای دوتاپرونده 2عدد چک درقبال وام دادم.که قرارشد فردا همکارم درقبال چک هایی که برای ضمانت وام دادم بهم چک بدهد.ولی متاسفانه الان یکساله که چکی به من نداده والان هم 8قسط از هرپرونده ایی نریخته بحساب.حال بانک برای بنده اخطاریه داده که ایشان اقساط خودراپرداخت نکرده.میخوام ببینم راه حل من چیه؟ وایا میتونم برم دادسرا جلوی چک هایم راببندم یاخیر؟واگر میشه برم باید چه شرحی ارائه بدم.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

درود. شما ضامن هستید و ضامن در قبال بدهی مسئول است. در صورتی که طرف اقساط رو پرداخت نکند پول از حساب شما کسر می شود و شما می توانید به بدهکار برای دریافت بدهی مراجعه کنید.

-->