• مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت سهامی
  • سلام وقت بخیر. اخیراً شرکتی سهامی به صورت عام را تأسیس کردیم که من جز اعضای تشکیل دهنده آن هستم. افراد دیگری که به عنوان هیأت مؤسس هستند تمام و کمال مبلغی را که تعهّد کرده‌اند نپرداخته ‌اند. برای این که بتوانیم این مبالغ را مطالبه کنیم از لحاظ حقوقی و قانونی چه کاری باید انجام بدهیم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 33 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در این مورد شما باید در ظرف مدتی که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است عمل کنید و در غیر این صورت باید هیأت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزانی که پرداخت شده است دعوت کند و مجمع را تشکیل دهد و اگر این امر را انجام ندهد، هر ذی نفع حق خواهد داشت برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان پرداخت شده به دادگاه رجوع کند. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با مؤسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->