• کتک زدن کودک و سلب حضانت
  • سلام. پسرم بعد از طلاق تا سن هفت سالگی با من بود و پس از آن با پدرش زندگی می کند. الان 9 سال دارد و من متوجه شدم دو ماه است که پدرش به شدت او را کتک می زند. آیا من می توانم حضانت پسرم را در این سن از پدرش بگیرم؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب. بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.یکی از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف است لذا اگر دادگاه مصلحت کودک را در جدایی از پدر بداند قطعا حضانت از ایشان گرفته می شود.

-->