• خضانت فرزندهمسرم خودکشی کرداتهام به من زدن
  • خضانت فرزندانم همسرم خودکشی کرده اتهام قتل اش به من زدن بعد21ماه اززندان به قیدوثیقه ازادشدم حالا پدرزن ومادرزنم فرزندانم به من نمیدن من باید چکارکنم و چطوری میتونم فرزندان خویشم راازانهاپس بگیرم خواهشا راحلی به من نشون بدهید باسپاس
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام با توجه به مشكل حادث گرديده براي شما جهت گرفتن حضانت نياز به وكيل جهت دفاع لازم هست و ضمن تبرئه شدن از اتهام قتل كه مي بايست انجام پذيرد و از موانع حضانت محسوب مي شود حضانت فرزندان را مي بايست پيگيري كرد

1400/07/01

در صورت تمايل و توافق در حق الوكاله پرونده شما قبول ميشود

-->