• نمونه قرارداد خرید امتیاز یک نانوایی با جمیع متعلقات آن به غیر از مکان
  • نمونه قرارداد خرید امتیاز یک نانوایی با جمیع متعلقات به غیر از مکان آن
1400/07/01

سلام و احترام

در سایت داتیکان نمونه قرارداد بیع وجود دارد و قرارداد پایه و رنج می‌باشد، اما با توجه به پیچیدگی و قید‌های مختلفی که در قرارداد شما وجود دارد باید آن را به صورت اختصاصی برای شما تنظیم کنیم تا از مسائل و ضرر‌های احتمالی آینده جلوگیری شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با مؤسسه تماس حاصل فرمایید. 66128096

-->