• ضمانت اجرای عدم قصد و عدم رضا در معامله
  • سلام و عرض ادب. می‌خواستم بدونم اگر در انعقاد معامله‌ای قصد یا رضایت وجود نداشته باشد ضمانت اجرای آن چه خواهد بود؟ و مصادیق عدم قصد و عدم رضایت را اگر امکان دارد بیان کنید.
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی ضمانت اجرای این که اگر طرف یا طرفین معامله‌ای برای انعقاد آن قصد نداشته باشند، مانند کسی که مثلاً در خواب یا بی‌هوشی یا در حال مستی معامله‌ای را منعقد کند، بطلان آن معامله است. و اگر طرفین رضا برای انعقاد معامله نداشته باشند بر اساس ماده 199 قانون مدنی ضمانت اجرای آن عدم نفوذ است. یعنی اگر طرفین بعد از معامله، اقدام به تنفیذ آن نمایند، عقد صحیح خواهد بود و اگر آن را رد نمایند، معامله کأن لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با مؤسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->