• خسارت تأخیر در پرداخت ثمن معامله
  • سلام با شخصی عقد بیعی منعقد کردم و به او یک واحد آپارتمان را فروختم. شخص در ابتدای امر قسمتی از ثمن را پرداخت کرد و مابقی آن را برای روز تحویل گذاشت. حال با سررسیدن موعد تحویل خریدار مابقی پول را پرداخت نمی‌کند. می‌خواستم بدونم می‌توانم عقد را فسخ کنم یا الزام او را به ایفای تعهد که پرداخت مابقی ثمن است با خسارات وارده تقاضا کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 228 قانون مدنی در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->