• آیا ورثه حمل می توانند وصیت را قبول یا رد کنند؟
  • سلام یکی از بستگانم برای جنین 7 ماهه من وصیتی را انجام داده و ملکی را برایش وصیت کرده اگر در اثر سوء قصد سقط شود ما می توانیم وصیت را قبول کنیم؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب. مطابق ماده ۸۵۲ قانون مدنی اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد در نتیجه وصیت نافذ است اما ورثه حمل می توانند وصیت را قبول یا رد کنند.

-->