• حضانت نامادری برای دختر
  • سلام. من نامادری دختر 14 ساله هستم که خودش نمی خواهد با مادرش زندگی کند و شوهرم هم موافق زندگی او در کنار من است. آیا می توانم حضانت او را از دادگاه بگیرم؟
1400/07/01

سلام و احترام. دختر 14 ساله از مدار حضانت خارج شده و بعد از اتمام 9 سال تصمیم با خودش است و می تواند محل زندگی خود را تعیین کند و نیازی به اجازه دادگاه نیست.

-->