• مهلت اعلام ولادت طفل
  • سلام بچم یک هفته است به دنیا آمده اما هنوز اقدام به اعلام ولادت و گرفتن شناسنامه نکردم. تا چه مدت فرصت دارم؟
1400/07/01

سلام. مطابق ماده 993 قانون مدنی امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱) ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود

۲) ازدواج اعم از دائم و منقطع

۳) طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت

۴) وفات هر شخص

مهلت اعلام ولادت طفل تا 15 روز بعد از تاریخ تولد است

-->