• درخواست تاخیر تادیه۲
  • با سلام مجدد پیرو سوال قبلی درخصوص درخواست جریمه تاخیر تادیه درباره چک برگشتی شما فرمودید که هر وقت بخواهم میتوانم درخواست جریمه تاخیر تادیه کنم سوال اول: حتی اگر رای صادر و پرونده مختومه شده باشد و بدهکار در زندان باشد؟ سوال ۲: برای درخواست جریمه تاخیر تادیه باید به دفاتر قضایی مراجعه کنم و از آن طریق اقدام به ثبت دادخواست جدید کنم یا می توانم حضوری به دفتر شعبه دادگاه تقدیم کنم؟ سوال ۳: آیا بنده در هنگام تقدیم دادخواست چه از طریق دفاتر و چه حضوری باید هزینه های تاخیر تادیه چک را خودم پرداخت کنم ؟ اگر نداشتم چه کنم؟ ممنونم
1400/07/01

سلام و احترام

بزرگوار دادخواست اولی که شما مطرح کردید دادخواست مطالبه وجه بوده است که به آن رسیدگی شده و دعاوی دارای اعتبار امر مختومه هستند. موضوع درخواست خسارت تأخیر تأدیه خواسته‌ی دیگری است که می‌توانستید ضمن همان دادخواست مطالبه وجه مطرح کنید، حال که این کار را انجام نداده‌اید، باید ضمن دادخواست دیگری که در دفاتر خدمات قضایی ثبت می‌کنید این دعوی را اقامه کنید و همانند تمام دعاوی اعم از مالی و غیر مالی برای این امر باید هزینه دادرسی پرداخت کنید. در صورتی که امکان پرداخت هزینه‌ی دادرسی را نداشتید می‌توانید ادعای اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی را مطرح کنید . درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با مؤسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->