• رفع تصرف عدوانی
  • باسلام و احترام همسایه بر روی دیوار حیاط خانه من دیوار چینی کرده
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام اقدام همسايه اگر به روي ديوار اختصاصي شما باشد و ديوار مشترك محسوب نگردد ميتوانيد قلع و فمع بناي ساخته شده را بخواهيد

-->