• عدم پرداخت شارژ ساختمان و عدم پرداخت هزینه های جاری وتحویل کلید مشاعات به افراد غیر ساکن
  • وقت بخیر ما مالک دو واحد از پنج واحد یک آپارتمان ۵ طبقه هستیم .۳ واحد دیگر مربوط به یک خانواده است که پدرشان فوت شده وبه صورت ارثیه یک واحد در تملک مادر خانواده ودو واحد دیگر در تملک پسر ودختر خانواده است که در حال حاضر دختر وپس خانواده در خارج از ایران زندگی میکنند واین دو واحد را اجاره داده اند .مادر خانواده فردی است شنوایی ندارد و قادر به تکلم هم نیست ودر واحد سوم زندگی میکند . متاسفانه این خانواده در هیچیک از هزینه های جاری ساختمان شرکت نمیکنند .در جلسات هیئت مدیره حاضر نمی شوند .کلید مشاعات را به پرستار داده اند. ریموت پارکینگ ودرب ورود وخروج ساختمان (درب لابی ) .جهت هزینه های ساختمان دائم مخالفت میکنند ودر هیچ هزینه ای مشارکت ندارند .وبا مستاجران خود جهت انجام امور غیر منافع ساختمان تبانی دارند . دائم مستاجران را به عدم رعایت قوانین معمول ساختمان تحریک میکنند .ساختمان در حال تخریب است .دائم اذعان میدارند که "" خانواده ما ۳ واحد دارد ولی هر کدام از شما یک واحد دارید وما هرچه بگوییم آن می شود ." راهنمایی بفرمایید . با تشکر از حسن توجه شما
1400/07/01

سلام و احترام

در این مورد شما می‌توانید ابتداً برای مالکان مذکور اظهارنامه مبنی بر تسویه بدهی‌ها و مخارج جاری را ارسال کنید، اگر طرف 10 روز نسبت به پرداخت دیون اقدامی به عمل نیاید به درخواست مدیر یا هیأت مدیران ساختمان، اداره ثبت محل وقوع ملک برای وصول وجوه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با مؤسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->