• مطالبه خسارت
  • با سلام با توجه به اینکه پیمانکار در حین ساخت ملک مجاور به ساختمان بنده اسیب زده است بنده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت طرح کردم. قاضی پرونده اصرار بر این دارند که حتما باید نام مالک ساختمان نیز در دادخواست درج میشد.(ساخت ملک مجاور بر اساس قرارداد مشارکت بین پیمانکار و صاحب ملک می باشد)بر این اساس قاضی دعوای بنده را با استناد به همین موضوع رد کردند سوالی که دارم اینه که مگر مسئولیت پیمانکار و مالک تضامنی نیست که بابت شکایت بتوان به هر کدام که خواست رجوع کرد؟ با تشکر
1400/07/01

سلام و احترام

مسئولیت مالک ساختمان و پیمانکار تضامنی نیست و بنابر قرارداد پیمانکاری که بین این دو منعقد شده است، شخص پیمانکار بر طبق قرارداد چون مسئول و مباشر ساختن آپارتمان است ، در مورد مطالبه خسارت فقط  باید علیه او اقامه دعوا شود. اگر مواعد تجدید نظر از قرار رد دعوایی که صادر شده است، سپری نشده باشد شما می‌توانید نسبت به آن تجدید نظر خواهی به عمل آورید.

-->