• قرار اناطه در پرونده هاي كيفري به چه معناست؟
  • سلام. شوهرم براي پرونده اي كه در دادگاه كيفري داشت مطلبي را در خصوص اعسار بيان كرد و در راي دادگاه نوشته قرار اناطه صادر شد. اين قرار به چه معناست؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخير. مطابق ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

-->