• آيا ثبت ازدواج دائم الزامي است؟
  • سلام . من و همسرم ماه پيش عقد دائم كرديم و نمي خواهيم هيچ كس از ازدواجمان باخبر شود. آيا باز هم بايد ازدواجمان را در دفترخانه ثبت كنيم؟
1400/07/01

سلام وقت بخير. مطابق ماده ۲۰ قانون حمايت خانواده ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. لذا در هر صورت بايد ثبت شود.

-->