• مجازات عدم ثبت ازدواج دائم
  • اگر در منطقه روستايي باشيم و ازدواجمان را ثبت نكنيم . چه مجازاتي داريم؟ آيا ثبت آن اجباري است؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده 49 قانون حمايت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

-->