• وصیت کردن نسبت به اموال
  • سلام و عرض خسته نباشید. من می‌خواهم وصیت نامه‌ای تنظیم کنم و در ضمن آن نیمی از اموالم را به شخصی که حدوداً 45 سال است در عمارت ما خدمت می‌کند، واگذار کنم . می‌خواستم بدونم آیا قید چنین خواسته‌ای در وصیت نامه عملی می‌باشد و احیاناً بعد از مرگم مشکلی پیش نمی‌آید؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 843 قانون مدنی وصیتی که مازاد بر یک سوم اموال متوفی باشد، منوط به تنفیذ وراث او می‌باشد، و اگر عده‌ای از وراث آن را تنفیذ کنند و عده‌ای دیگر مازاد بر یک سوم را رد کنند ، نسبت به سهم کسانی که تنفیذ کرده‌اند نافذ و صحیح و نسبت به سهم وراثی که رد کرده‌اند باطل خواهد بود . طبق این توضیحات وصیتی که شما نسبت به نیمی از اموال خود انجام داده‌اید، مازاد بر یک سوم آن تنها در صورت تنفیذ وراث صحیح و اجرایی خواهد بود . در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با مؤسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->