• شرایط ایجاد حق شفعه چیست؟
  • سلام زمینی به نام من و برادرم هست. اما ایشان می خواهد زمین را به جای دینی که از طلبکارش دارد به او بدهد اما من مخالفم، آیا در اینجا می توان از حق شفعه استفاده کرد؟ شرایط این حق چیست؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. بر اساس ماده ۸۰۸ قانون مدنی، هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند شرایط ایجاد حق شفعه عبارت است از:

اشاعه ملک

غیرمنقول بودن مال

قابل تقسیم بودن ملک

انتقال از طریق بیع

حصر ملک به دو شریک

لذا در صورتیکه شرایط را دارا می باشید می توانید از حق شفعه استفاده کنید و در صورتیکه بخواهید سهم برادرتان را شما خریداری کنید، برادرتان نمی تواند بدون توافق شما زمین را به طلبکار بدهد.

-->