• انتقال سهم شریک به عنوان هبه یا وصیت و حق شفعه
  • سلام . شریک بنده در ملکی می خواهد سهم خودش را به عنوان هبه به دیگری منتقل کند آیا من میتوانم از حق شفعه ام استفاده کنم؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. بر اساس ماده ۸۰۸ قانون مدنی، هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند. لذا تنها از طریق بیع ایجاد می شود و انتقال سهم شریک به عنوان هبه یا وصیت موجد حق شفعه نمی شود.

-->