• آیا حق شفعه در وقف وجود دارد؟
  • اگر سهم من ملک و سهم شریکم وقف باشد و من بخواهم ملکم را بفروشم آیا شریکم حق شفعه دارد؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده ۸۱۱ قانون مدنی اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد. لذا موقوفه حق شفعه ندارد.

-->