• سهم الارث زن بعد از طلاق
  • سلام . پدرم در حال بیماری مادرم را طلاق دادند و 7 ماه بعد در اثر همان بیماری فوت کردند مادرم یکسال بعد از فوت پدرم ازدواج کردند. آیا مادرم حق ارث دارند یا خیر؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۹۴۴ قانون مدنی اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد. لذا به دلیل وجود شرایط موجود زمان فوت پدرتان ارث به مادرتان تعلق می گیرد.

-->