• جنون مرد و وکالت در طلاق
  • سلام.بنده موقع عقد ازدواج بدلیل شناختی که از نامزدم داشتم از ایشان وکالت گرفتم که اگر ایشان خانه مشترکمان را بیش از شش ماه ترک کنند از ایشان طلاق بگیرم. بعد از یک ماه از تاریخ عقد طبق نظر روانشناس همسرم بیماری جنون روانی مبتلا شدند و منزل را ترک کردند. آیا پس از شش ماه می توانم طلاق بگیرم؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود: ۱ به عزل موکل، به استعفای وکیل، به موت یا به جنون وکیل یا موکل لذا وکالت شما از بین رفته اما مطابق ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.لذا شما حق فسخ دارید.

-->