• جنون زن بعد از عقد ازدواج
  • سلام . من و خانمم سه سال پیش ازدواج کردیم و دو ماه است که درگیر اختلالات روانی همسرم هستم. اگر طبق نظر کارشناس ایشان دارای جنون باشند .آیا من می توانم ازدواج را فسخ کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است در نتیجه جنون پس از عقد موجب حق فسخ برای مرد نمی گردد.

-->