• حضانت کودک و جنون پدر
  • سلام. 4 سال پیش من و همسرم از هم طلاق گرفتیم. پسرم بعد از 7 سالگی طبق نظر دادگاه با پدرش زندگی می کند و الان من متوجه شدم که پدرش دچار جنون شده و می خواهم پسرم را از ایشان بگیرم. چگونه میتوانم حضانت پسرم را از دادگاه بگیرم؟
1400/07/01

شدم که پدرش دچار جنون شده و می خواهم پسرم را از ایشان بگیرم. چگونه میتوانم حضانت پسرم را از دادگاه بگیرم؟

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده 1173 قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳) ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

در نتیجه اگر پزشکی قانونی بیماری روانی ایشان را تشخیص دهد حضانت از ایشان گرفته می شود.

-->