• با چه شرایطی بیماری روانی موجب سلب حضانت از پدر یا مادر می شود؟
  • سلام . خانمم بعد از طلاق حضانت دخترمان را برعهده گرفت. اکنون متوجه بیماری روانی و حالت عدم تعادل همسر سابقم شدم . در چه شرایطی می توانم حضانت را بگیرم؟
1400/07/01

سلام مطابق ماده 1173 قانون مدنی و ماده 45 قانون حمایت خانواده در صورت تشخیص پزشکی قانونی و رعایت مصلحت کودک حضانت به شما داده می شود.

-->