• طرح دعاوی متعدد در ضمن یک دادخواست
  • سلام وقت بخیر. من از یک شخص مبلغ 250 میلیون تومان طلبکار هستم و در ضمن یک معامله‌ی دیگری که انجام داده‌ام او باید نسبت به تنظیم سند رسمی در حق من اقدام می‌کرده است که متاسفانه از مسئولیت خود شانه خالی می‌کند. می‌خواستم بودنم می‌توانم در ضمن یک دادخواست هر دو این دعاوی را مطرح کنم یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک می‌کند و در صورت داشتن صلاحیت برای صدور رای درباره‌ی آنها اقدام به صدور رای خواهد کرد و اگر در این خصوص صلاحیت نداشته باشد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->