• اجرت المثل و نحله
  • مطابق نظر دادگاه اجرت المثل به من تعلق نگرفت. آیا نحله می تواند به عنوان حقوق مالی به من داده شود؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی ونظریه مشورتی 1723/92/7 دریافت نحله منوط به رعایت شروط مندرج در صدر تبصره است که عبارت است از :میان زوجین طلاق واقع شده باشد/ کار انجام شده شرعا به عهده زوجه نبوده باشد/ طلاق به درخواست زوجه نباشد/ طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد. در صورت نیاز به مشاوره و توضیحات بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید. 66128096 – 66578430(021)

-->