• خسارت تخریب جهیزیه توسط شوهر
  • همسرم بعد از ترک خانه توسط من بسیاری از وسیله های منزل را شکسته و خراب کرده است . اکثر وسایل متعلق به جهیزیه من بوده است. آیا می توانم بابت خسارت به جهیزیه از ایشان شکایت کنم؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. جهیزیه متعلق به زوجه است و در صورت موجود بودن باید عینا به زن مسترد شود و اگر به علت تقصیر شوهر تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن بر عهده زوج مستقر می گردد. در نتیجه زوج مسئول خسارات جهیزیه می باشد. در صورت نیاز به مشاوره و توضیحات بیشتر با موسسه داتیکان تماس بگیرید. 66128096 – 66578430(021)

-->