• حقوق بازنشستگی متوفی به چه کسانی تعلق می گیرد؟
  • آقایی دو ماه پیش فوت کردند و همسر و دخترشان با هم زندگی می کنند. آیا هر دو نفر اینها مستحق دریافت مستمری متوفی هستند؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. بر اساس ماده 48 قانون حمایت خانواده همسر دائم متوفی و دخترشان در صورت نداشتن شغل و شوهر برخوردار می گردند.

-->