• آیا دریافت حقوق بازنشستگی متوفی بعد از ازدواج خانم ادامه دارد؟
  • سلام خانمی معلم هستم و با فرزندانم بعد از فوت همسرم با حقوق من و دریافت مستمری بازنشستگی همسرم زندگی می کنیم. اگر ازدواج مجدد کنم بعد از ازدواج نیز این حقوق به من تعلق می گیرد؟
1400/07/01

باسلام ازدواج شمامانع دریافت حقوق نمیگردد،مستندابه ماده 48قانون حمایت خانواده

1400/07/01

سلام و عرض ادب. بر اساس ماده 48 قانون حمایت خانواده ازدواج شما مانع دریافت حقوق مذکور نمی باشد.

-->