• دادخواست توقف اجرائیه
  • باسلام باتوجه به اینکه علیه اینجانب اجراییه برای دوفقره که برای خرید سنگ ساختمانی چک صادر شده واصلا دادگاهی برای چک ها تشکیل نشده ویکی از چک ها خیانت در امانت شده ودرشعبه دادیاری درحال بررسی است ویک چک دیگره درشعبه حقوقی جهت ابطال معامله دادخواست دادم ودرحال بررسی است
1400/07/01

سلام و احترام 

بزرگوار سوال و خواسته شما واضح نیست، اما اگر تقاضای تنظیم دادخواست در این مورد را دارید با مؤسسه تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان و وکلای شما را راهنمایی نمایند . 02166128096

1400/07/01

باسلام کاربرمحترم سوال شمامبهم می باشدلطفاسوال خودراواضح وروشن و بدون ابهام مطرح نمایید تابنده و همکاران بتوانیم به نحواحسنت جواب شماروبدهیم

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->