• تقسیم ارث با وجود غایب مفقود الاثر
  • سلام. من و برادرم و مادرم سه وارث پدرم هستیم . پدرم ماه پیش فوت کردند و ما به دلیل اینکه برادرم مدتهاست از طریق دادگاه به عنوان غایب مفقودالاثر شناخته شده اقدامی برای تقسیم ارث انجام ندادیم. آیا می توان با وجود غایب مفقود الاثر تقسیم ارث کرد؟ تقسیم ارث به چه صورت است؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. طبق ماده ۸۷۹ قانون مدنی اگر بین وارث غایب مفقود الاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده ‌است حصه او به سایر وراث بر میگردد و الا به خود او یا به ورثه او میرسد. درنتیجه مانند قواعد کلی ارث تقسیم ترکه انجام می شود و سهم برادرتان تا روشن شدن وضعیت حیات ایشان کنار گذاشته می شود.

-->