• مجنون ادواری چگونه می تواند اقدام به طلاق کند؟
  • سلام . مطابق نظر کارشناس دادگاه خانواده پسربنده دارای جنون ادواری است. من می خواهم برای درمان ایشان اقدام کنم و اولین مرحله می خواهم ایشان طلاق بگیرد. آیا می توانم به عنوان ولی ایشان اقدام به طلاق پسرم بکنم؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. طبق ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی‌‌علیه، زن او را طلاق دهد.اما درخصوص مجنون ادواری در زمان افاقه خودش می تواند اقدام به طلاق کند.

-->