• آیا مادر می تواند بدون رضایت پدر قیم فرزند مجنونش باشد؟
  • پسرمن مطابق نظر دادگاه خانواده مجنون است و من میخواهم قیم او باشم و نمی خواهم پدرش در کارهای قیمومت او دخالتی داشته باشد آیا می توانم بدون رضایت پدرش قیم او بشوم؟
1400/07/01

سلام و احترام . قیمومت مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده از مواردی است که دادگاه خانواده برای آن تصمیم می گیرد. لازم است بدانید در مواردی که پدر در قید حیات است قیمومت معمولا به پدر داده می شود.

-->