• لایحه کیفری خیانت در امانت
  • سپردن مال به شخص جهت انجام کاری ور مقابل اجرت معین و تصاحب آن مال توسط امین و فروش مال به دیگری
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

دقيقا چه خواسته اي داريد مطرح كنيد و هزينه تتظيم لايحه ١٥٠ هزار تومان مي باشد

1400/07/01

سلام متعاقبا اعلام خواهد شد متشکرم

-->