• کیفری
  • دادگاه کیفری
1400/07/01

سلام و احترام

اگر حکم قطعس برای ایشان مبنی بر دو سال حبس صادر شده باشد، احتمالاً برای ایشان نهاد تعلیق اجرای مجازات اعمال شده باشد. در هر صورت برای پاسخ گویی دقیق تر به اطلاعات بیشتری در این خصوص نیاز می‌باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره با مؤسسه تماس حاصل فرمایید.02191009700

1400/07/01

سلام و احترام

اگر حکم قطعس برای ایشان مبنی بر دو سال حبس صادر شده باشد، احتمالاً برای ایشان نهاد تعلیق اجرای مجازات اعمال شده باشد. در هر صورت برای پاسخ گویی دقیق تر به اطلاعات بیشتری در این خصوص نیاز می‌باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره با مؤسسه تماس حاصل فرمایید.02191009700

-->