• آیا زن در ازدواج مجدد هم دارای حق حبس است؟
  • خانمم قبل از ازدواج با من یک ازدواج ناموفق داشته است و اکنون ازدواج دومشان است. می خواهم بدانم الان هم ایشان حق حبس دارند و می تواند قبل از تمکین مهریه را مطالبه کنند؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. به این نکته توجه داشته باشید که خانم بلافاصله پس از عقد می تواند مطالبه مهر نماید. و اما درخصوص حق حبس ایشان مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. همچنین حق حبس در نکاح، اختصاص به زن باکره ندارد؛ بنابراین اگر زنی ازدواج قبلی داشته باشد، در ازدواج جدید مجددا حق حبس دارد.

-->