• تشخیص مداذک جعلی
  • سلام اگر از ۱قرارداد ۴نمونه باشد و به دادگعه ارایه داده شود این حعل نیست
1400/07/01

باسلام اگر نمونه ونسخه های بعدی با نسخه اصلی مطابقت نداشته باشه وجعل شده باشه ارایه دهنده به اتهام جعل واستفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار میگیرد

1400/07/01

سلام و احترام 

اگر مفاد درج شده در نسخه‌های بعدی با نسخه اولیه یکسان نباشد تحت شرایطی شخص به اتهام جعل تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02191009700

آرزوی بهروزی 

-->