• آیا عدم ثبت ازدواج در شناسنامه زوجین امکانپذیر است؟
  • سلام. خانمی 34 ساله و صاحب دو فرزند هستم که همسرم 2 سال پیش فوت کردند، میخواهم با آقایی 30 ساله ازدواج کنم که به دلیل مخالفت خانواده ایشان تصمیم به عدم ثبت ازدواج گرفتیم .آیا می توانیم ازدواجمان را محضری کنیم اما در شناسنامه ها ثبت نکنیم؟ هر دو موفق عدم ثبت هستیم.
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ، ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. درنتیجه در صورت توافق نیز نمی توان ازدواج دائم را ثبت نکرد.

-->