• دادگاه رسیدگی به جرم نوجوانان
  • پسرم که 14 سالش هست همراه دو نفر سارق حرفه ای برای سرقت به منزلی رفتند و دزدی کردند. آیا پسرم همراه آنها مجازات می شود؟ دادگاه رسیدگی به جرم او چه دادگاهی است؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. مطابق ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

تبصره- در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

-->