• تعداد خوانده
  • سلام وقت شما بخیر شما هم می توانید دعوای کیفری انتقال مال غیر مطرح کنید و هم دعوای حقوقی تحت عنوان معامله فضولی.  همچنین می توانید دعوای ابطال معامله را نیز از دادگاه به دلیل فضولی بودن آن بخواهید.  در صورت لزوم میتونید با شماره موسسه تماس بگیرید  02191009700
-->