• طریقه طلاق خانم از شوهری که در خارج از کشور است.
  • سلام. خانمی 40 ساله هستم و سه سال است که همسرم من را رها کرده و در خارج از کشور زندگی می کند. من بلاتکلیف هستم و به ایشان دسترسی ندارم. آیا می توانم برای طلاق اقدام کنم؟ لطفا من را راهنمایی کنید.
1400/10/08

سلام روزتون بخیر. مطابق ماده۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. همچنین در صورت وجود شرط ضمن عقد و یا اثبات عسر وحرج، امکان طلاق وجود دارد. بنابراین، می توانید به دادگاه مراجعه و با اثبات شرایط مذکور طلاق بگیرید.

-->